ROZSTRZYGA SIĘ KTO BĘDZIE PEŁNIŁ ROLĘ POGOTOWIA WOD-KAN W GMINIE

Jak wcześniej informowaliśmy, mieszkańcy byli zaniepokojeni brakiem ogłoszonego przetargu przez Urząd Gminy w Dywitach na obsługę awarii kanalizacji i wodociągów w naszej Gminie czyli na pogotowie wod – kan. Umowa z obecnym operatorem czyli Wodociągi olsztyńskie, kończy się 31 grudnia i istniała obawa, że ponownie będziemy obsługiwani z ” doskoku „.  PWK Olsztyn od roku obsługuje, po wygranym przetargu, naszą Gminę i chyba są widoczne pozytywne efekty. Pogotowie działa 24 godziny, są sprawni i zawsze przygotowani. Można by tu przytoczyć parę przykładów, gdzie do Gminy mieszkańcy nie mogli się dodzwonić jak była awaria, a w całodobowym pogotowiu znaleźli pomoc. Na prośby mieszkańców Klub ” Czas na rozwój ” zajął się sprawą. W dniu 8 grudnia radni z Klubu złożyli w trybie pilnym interpelację, skutek 9 grudnia ok. 15.00 na stronach bip Urzędu ukazał się rozpisany przetarg na operatora. 17 grudnia czyli wczoraj o godz. 10.30 nastąpiło otwarcie ofert. Są brane dwie firmy pod uwagę i tu podam zestawienie :

POZYCJE           FIRMA NR I                  FIRMA NR II

robocizna                 41,4 zł                        27,29 zł

dźwig                        120 zł                            80 zł

kop.-ładowarka        71,96 zł                            55 zł

WKO                    331,61 zł                          120 zł

1 km                        1,98 zł                         0,49 zł

Patrząc na powyższe ceny nasuwa się pytanie, które są bardziej realne i nie trzeba będzie w trakcie umowy sporządzać aneksów i naciągać rzeczywistość. Komisja teraz będzie wybierała oferenta, postawi na jakość i bezpieczeństwo mieszkańców czy na bylejakość i nerwy naszych mieszkańców. Niebawem będą wyniki.