Różnowo !!! PILNE. Konsultacje społeczne w wyniku, których możemy utracić mandat i część budżetu sołeckiego.

3 x NIE

UWAGA MIESZKAŃCY RÓŻNOWA, PILNE

Zostały ogłoszone przez Urząd Gminy w Dywitach konsultacje społeczne w sprawie częściowego przyłączenia terenów wsi Różnowo do miejscowości Dywity. Na wniosek 22 mieszkańców z Osiedla ” Za Cefarmem ” , ma ono zostać przyłączone do Dywit. W trakcie prac nad wnioskiem pojawiły się z inicjatywy Urzędu kolejne dwa warianty, jeden z nich sięga aż do Doliny i części Ługwałdu. Pytanie skąd ten pomysł i w jakim celu został rozszerzony ??? Konsultacje trwają od 13 – 18 lutego 2018r  więc czasu jest mało. Drodzy mieszkańcy od wielu lat ciężko pracujemy na pozycję i rozwój Różnowa a w tej chwili możemy stracić część miejscowości i co ważniejsze część mieszkańców. Zachęcam do udziału w ankiecie i wyrażeniu swojej opinii. Do kwietnia Gminy, zgodnie z nowymi przepisami muszą określić okręgi wyborcze i tu prace nad wnioskiem mieszkańców z Osiedla za Cefarmem , poszerzonym o dwa warianty nagle przybrały szybki obrót sprawy. W przypadku, gdy Rada Gminy zadecyduje, że wariant II lub III, zostanie przyjęty możemy utracić drugi mandat radnego o, który walczyliśmy . Jak nigdy, powinniśmy ze zdwojoną siłą, w tej sprawie być jednomyślni i zdecydowani. Zachęcam do współpracy mieszkańców Ługwałdu i Dywit, sprawa ma realny wpływ na nasze wsie. Propozycja władz gminy jest taka, że po przyłączeniu się ewentualnych obszarów wsi Różnowa do Dywit, wszystko zostanie po staremu. Zostaną zmienione jedynie obwody geodezyjne, nazwa wsi oraz numery domów pozostaną w dalszym ciągu te same. Czyli jak ktoś mieszka w Różnowie 1111 w dalszym ciągu będzie miał to samo jedynie sprawy będzie załatwiał u radnego i sołtysa w Dywitach a także będzie tam głosował. Pytanie o cel i po co te półśrodki ???

Budynki objęte poszczególnymi wariantami :

I ( 45 budynków ) : 500, 503, 506, 516, 519, 520, 59, 64, 59A, 59B, 59c, 59E, 59f, 59i, 59k, 59L, 59M, 59N, 59P, 59R, 60c, 60d, 60e, 60f, 60g, 60h, 60j, 60k, 60m, 60n, 60P, 60s, 60T, 60U, 64a, 64b, 64c, 64d, 64E, 65 , 65a, 65b, 65C, 65D, 60i

II ( 102 budynki ) : Ługwałd-180, 40, 40a; Różnowo-500, 503, 506, 516, 519, 520, 548, 549, 552, 553, 556, 55D, 55F, 55G, 55N, 55p, 55t, 56, 57, 57a, 57b, 57d, 57e, 57g, 57h, 57i, 57k, 57l, 57M, 57N, 57p, 57R, 58, 59, 59A, 59B, 59c, 59E, 59f, 59i, 59k, 59L, 59M, 59N, 59P, 59R, 60, 60a, 60c, 60d, 60e, 60f, 60g, 60h, 60j, 60k, 60m, 60n, 60P, 60s, 60T, 60U, 61, 61a, 61C, 61d, 61e, 61f, 61g, 61h, 61i, 61j, 61k, 62, 62a, 62B, 62c, 62f, 63, 64, 64a, 64b, 64c, 64d, 64E, 65, 65a, 65b, 65C, 65D, 547, 547A, 155, 60i, 557A, 557, 55H, 55A, 65F

III ( 109 budynków ) : Ługwałd-180, 40, 40a; Różnowo-500, 503, 506, 516, 519, 520, 548, 549, 552, 553, 556, 55D, 55F, 55G, 55N, 55p, 55t, 56, 57, 57a, 57b, 57d, 57e, 57g, 57h, 57i, 57k, 57l, 57M, 57N, 57p, 57R, 58, 59, 59A, 59B, 59c, 59E, 59f, 59i, 59k, 59L, 59M, 59N, 59P, 59R, 60, 60a, 60c, 60d, 60e, 60f, 60g, 60h, 60j, 60k, 60m, 60n, 60P, 60s, 60T, 60U, 61, 61a, 61C, 61d, 61e, 61f, 61g, 61h, 61i, 61j, 61k, 62, 62a, 62B, 62c, 62f, 63, 64, 64a, 64b, 64c, 64d, 64E, 65, 65a, 65b, 65C, 66, 66b, 66C, 66k, 66L, 66R, 66S, 66T, 547, 547A, 155, 60i, 57A, 557, 55H, 55A, 65F.

LINK :

http://bip.ugdywity.pl/10010/2110/Konsultacje_spoleczne_dotyczace_zmiany_obszaru_solectw_2C_poprzez_zmiane_zlacznika_Nr_1_do_uchwaly_Rady_Gminy_Dywity_w_sprawie_nadania_Statutu_odpowiednio_dla_Solectwa__3A_Dywity_2C_Lugwald_2C_Roznowo_tj___C2_A7_3_2C_ktory_brzmi__2C_2CObszar_solectwa_zaznaczono_na_zalaczniku_graficznym_nr_1_2C_stanowiacym_integralna_czesc_niniejszego_statutu_E2_80_9D/

15.02.2018r.

Sprawa toczy się od sierpnia 2017r. a my najbardziej zainteresowani dowiadujemy się po 7 miesiącach.
W dniu wczorajszym odbyło się otwarte spotkanie Rady Sołeckiej, na którym zawnioskowałem o zwołanie ZEBRANIA WIEJSKIEGO w związku z ogłoszonymi konsultacjami w sprawie zmian obszaru naszego sołectwa. Rada przychylił się i wyznaczyła spotkanie w trybie pilnym na dzień 20.02.2018r. O godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej. Na spotkanie zaprosiliśmy Wójta Gminy Jacka Szydło. Zapraszam wszystkich, którym zależy na naszej wsi i tożsamości. Do wglądu Pismo Rady Sołeckiej oraz wniosek mieszkańców z 03.08.2017r.

orca_share_media1518781010726 orca_share_media1518781010833 20180214_093708