Posiedzenie Rady Gminy ( 31.08.2015) i Komisji ( 27.08.2015 ) .

U/p>

Uprzejmie informuję, że po przerwie wakacyjnej 27 sierpnia o godzinie 13.00 w budynku UG w Dywitach odbędzie się posiedzenie wszystkich Komisji. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu tematów, które będą przedmiotem posiedzenia Sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia o godzinie 13.00.
Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy Dywity i zachęcam do uczestnictwa w posiedzeniach.