PETYCJA W SPRAWIE TRANSMISJI OBRAD SESJI ON LINE 07.12.2015r.

W trosce o dostęp do informacji publicznej i na prośbę wielu mieszkańców, z każdej wsi naszej gminy ,skierowałem PETYCJĘ do Przewodniczącej Rady Gminy Sabiny Robak. Petycja dotyczy zmiany prawa miejscowego oraz Statutu Gminy Dywity w zakresie upublicznienia obrad sesji Rady Gminy Dywity i transmisji jej ON LINE. Szanując czas każdego mieszkańca, a nie tylko wybranych, uważam, że dostęp do obrad Sesji powinien mieć każdy obywatel tej gminy. Większości, obowiązki zawodowe nie pozwalają na udział w obradach, gdzie decyduje się o losach gminy i mieszkańców. Ostatnie niezadowolenia mieszkańców ( ferma drobiu w Tuławkach, żwirownie w Nowych Włókach, sieć wodociągowa Olsztyn – Dywity czy chociaż woda niezdatna do picia itd ) pokazują, że bezpośredni / pośredni udział w sesjach jest konieczny. Godziny odbywających się sesji są tak niesprzyjające otwartej gminie, że trudno dostosować się do uczestniczenia w nich. ZOBACZYMY CO POSTANOWI RADA GMINY I RADNI.

Skan petycji