Henryk Pach

Wieloletni Mieszkańcy gminy Dywity.
Różnią ich kierunki wykształcenia, zainteresowania i pasje.
Łączy lokalny patriotyzm oraz zaangażowanie w sprawy wsi i gminy.
Wszyscy posiadają bogaty dorobek działań charytatywnych i społecznych.
Eksperci w swoich dziedzinach, niejednokrotnie już udowodnili, że warto im zaufać.
Po prostu – LUDZIE MOCNI W DZIAŁANIU.


HENRYK PACH – kandydat na wójta

W Różnowie mieszkam od 2000 roku.
Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także magistrem psychologii i pedagogiki.
Mimo, że wciąż pozostaję czynny zawodowo, od lat inicjuję różne działania charytatywne i prospołeczne na terenie gminy, powiatu, a nawet województwa.
Jestem prezesem Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby, autorem programów promujących bezpieczeństwo, m.in. organizatorem corocznego festynu „Bezpieczne Wakacje”. Jako wielki pasjonat sportu, zachęcam mieszkańców gminy do aktywnego wypoczynku – m.in. akcjami Niedzielny Fit czy Kilometry Pomocy Michelin. Moje akcje charytatywne adresowane są zarówno do ludzi (pomoc imigrantom z Ukrainy) czy akcje oddawania krwi, jak i zwierząt (akcja zbierania karmy i kocy dla schroniska w Tomarynach). Jestem członkiem – założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Olsztyńskiego Collegium Medicum – ” AMICIS COLLEGIUM MEDICIS OLSTINIENSIS „. Wspieram Uniwersytet Warmińsko Mazurski w działaniach mających na celu budowę nowego uniwersyteckiego szpitala.
W moich działaniach społecznych zawsze mogę liczyć na wsparcie żony Kasi oraz dwóch dorosłych synów.

CO MOGĘ DAĆ GMINIE ?

Jako wójt gminy Dywity, chcę przede wszystkim otworzyć się na głosy jej mieszkańców.
Wśród moich priorytetów na pewno jest szeroko pojęte bezpieczeństwo, czyli drogi (poprawa nawierzchni i przepustowości), woda (głębsze odwierty i stacje uzdatniania wody), a także integracja społeczna, abyśmy wzajemnie dbali o swój dobrostan.
Mieszkańcom gminy gwarantuję, że wszelkie prace i wydatki urzędu będą jawne, sesje rady dostępne również online, przepływ informacji sprawny i rzetelny. Niech urząd wreszcie otworzy się na tych, którzy swoim głosem w wyborach pokładają wiarę w dobrego gospodarza.