Komisja Społeczna

W dniu 12.05.2015r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej UG w Dywitach odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej pod przewodnictwem Lecha Kryszałowicza, radnego z Klubu Czas na Rozwój.

Przedmiotem posiedzenia będą trzy sprawy :

1. Bezpieczeństwo

2. Opieka społeczna

3. Problematyka alkoholowa

Wszystkich zapraszam i zachęcam do uczestnictwa w posiedzeniach wszystkich komisji i posiedzeń Rady Gminy.

                                                                                                                                  Henryk Pach