KŁOBUK – propozycja nowego regulaminu

20 marca w GOK Dywity odbyło się spotkanie podczas, którego podjęliśmy próbę dostosowania regulaminu Kłobuka do nowych wyzwań i potrzeb. W spotkaniu uczestniczył między innymi Henryk Pach i Joanna Michalska z Różnowa. Przez mieszkańców Różnowa zostały zaproponowane istotne zmiany, między innymi, aby do ogólnej punktacji sołectwa były brane pod uwagę zajęte indywidualne miejsca oraz wyróżnienia w konkursie POTRAWA. Zachęcamy do zapoznania się z nowym proponowanym regulaminem i przedstawienie swojej opinii. Podczas kolejnego spotkania będziemy mogli Państwa uwagi przedstawić i zgłosić wnioski.

ROBOCZY SZKIC NOWEGO REGULAMINU KONKURSU „O GARNIEC KŁOBUKA”

20.03.2018R.

BYŁO:

Konkurs na najlepszy produkt żywnościowy Gminy Dywity „O Garniec Kłobuka”

REGULAMIN PIERWSZE POPRAWKI

Konkurs na najlepszy produkt żywnościowy Gminy Dywity „O Garniec Kłobuka”

Cele konkursu:

 1. Identyfikacja i gromadzenie wiedzy o oryginalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach domowych Gminy Dywity;
 2. Upowszechnianie wiedzy o możliwościach wykorzystania regionalnych produktów, rzemiosła       i przetwórstwa w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki (w szczególności agroturystyki);
 3. Poszukiwanie produktów charakterystycznych dla naszego regionu oraz kultywowanych w tradycji mieszkańców wielokulturowej Gminy Dywity, które mogą stać się jej wizytówką;
 4. Zachęcenie mieszkańców Gminy Dywity do udziału w ogólnopolskiej edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy, którego organizatorem jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego;
 5. Pobudzenie aktywności Sołectw w prowadzeniu działań na rzecz własnej, lokalnej społeczności.

 

 

Cele konkursu:

1.       Identyfikacja i gromadzenie wiedzy o oryginalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach domowych Gminy Dywity;

 

2.       Poszukiwanie produktów charakterystycznych dla naszego regionu oraz kultywowanych w tradycji mieszkańców wielokulturowej Gminy Dywity, które mogą stać się jej wizytówką;

 

3.       Zachęcenie mieszkańców Gminy Dywity do udziału w regionalnych i ogólnopolskich konkursach promujących żywność lokalną.

 

4.       Pobudzenie aktywności Sołectw w prowadzeniu działań na rzecz własnej, lokalnej społeczności.

 

A. PRODUKT ŻYWNOSCIOWY.

 1. PRODUKT ŻYWNOSCIOWY:

1)       Przez produkty żywnościowe rozumiemy surowce lub wytwory, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzania potraw. Powinny być wytworzone w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji kultywowanych przez mieszkańców Gminy Dywity.

2)       Każde Sołectwo może wystawić wyłącznie 4 produkty kulinarne, po jednym w każdej z poniższych kategorii:

 • POTRAWY ( zupy, potrawy z mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb, jaj i nabiału, mąki, kasz, warzyw…);
 • WYPIEKI ( pieczywo, ciasta, pieczywo obrzędowe – nowolatko, fafernuchy…);
 • PRZETWORY ( z owoców, warzyw, grzybów, miodu, mięs…);
 • NAPOJE ( soki, nalewki, wina, podpiwek…).

3)   Na 1 produkt kulinarny składa się przykładowo: 1 danie, 1 butelka nalewki, 1 słoik  z przetworem.  Wszystkie produkty składające się z kilku dań, zestawu butelek, zestawu słoików podlegają dyskwalifikacji.

4)   W konkursie mogą wziąć udział produkty wytworzone wyłącznie przez osobę wystawiającą.

5)   W konkursie nie mogą brać udziału produkty nagrodzone w poprzednich edycjach Konkursu.

6)   Oceny wystawionych produktów dokonuje wybrane przez Organizatora Jury złożone z  profesjonalistów. Degustacja dla Jurorów  odbędzie się na odrębnym stoisku, w związku z tym należy wydzielić potrawy, które zostaną oznakowane i poddane ocenie.

 

 

A. PRODUKT ŻYWNOSCIOWY.

 1. PRODUKT ŻYWNOSCIOWY:

 

1)       Przez produkty żywnościowe rozumiemy surowce lub wytwory, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzania potraw.

Powinny być wytworzone w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji kultywowanych przez mieszkańców Gminy Dywity.

2)       Każde Sołectwo może wystawić wyłącznie 4 produkty kulinarne, po jednym w każdej z poniższych kategorii:

POTRAWY (zupy, potrawy z mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb, jaj i nabiału, mąki, kasz, warzyw…);

WYPIEKI ( pieczywo, ciasta, pieczywo obrzędowe – nowolatko, fafernuchy…);

PRZETWORY ( z owoców, warzyw, grzybów, miodu, mięs…);

NAPOJE ( soki, nalewki, wina, podpiwek…).

3)       Na 1 produkt kulinarny składa się przykładowo: 1 danie, 1 butelka nalewki, 1 słoik  z przetworem.  Wszystkie produkty składające się z kilku dań, zestawu butelek, zestawu słoików podlegają dyskwalifikacji.

4)       W konkursie mogą wziąć udział produkty wytworzone wyłącznie przez osobę wystawiającą.

5)       W konkursie nie mogą brać udziału produkty nagrodzone w poprzednich edycjach Konkursu.

6)       Oceny wystawionych produktów dokonuje wybrane przez Organizatora Jury złożone z  profesjonalistów. Degustacja dla Jurorów  odbędzie się na odrębnym stoisku, w związku z tym należy wydzielić potrawy, które zostaną oznakowane i poddane ocenie.

7)       Organizator dołoży wszelkich starań, aby wszystkie potrawy konkursowe były należycie poddane ocenie Jury.

 

Kwestia do ustalenia:

Czy sołectwa zamierzają powołać swojego OBSERWATORA: kto to ma być, jak będzie wybierany?

 

B. STOISKO SOŁECKIE PREZENTUJĄCE DZIEDZICTWO KULINARNE WSI:

 

1. Każde sołectwo biorące udział w Konkursie „O Garniec Kłobuka” automatycznie zgłasza się do konkursu na Stoisko Sołeckie.

2. W Konkursie na stoisko sołeckie obowiązuje zasada „równych szans” – każde zgłoszone stoisko sołeckie, w szczególności stoisko GOSPODARZY musi znaleźć się pod namiotami organizatora i tam zostać zaaranżowane wg zamysłu grupy sołeckiej. Nie wolno Gospodarzom wznosić budowli, trwałych zagród – dających im organizacyjną przewagę nad możliwościami technicznymi grup goszczących.

3. Organizatorzy dopuszczają pobieranie przez sołectwa drobnych opłat za degustację przygotowaną dla publiczności, w celu zwrotu kosztów produkcji potraw. Do sołectwa (lub reprezentującego wieś podmiotu typu: organizacja pozarządowa, komitet organizacyjny) należy obowiązek zgłoszenia zbiórki publicznej.

4. Oceny Stoisk Sołeckich dokonuje Komisja złożona z przedstawicieli wszystkich sołectw biorących udział w Konkursie. Każde Sołectwo typuje swojego członka Komisji i podaje Organizatorowi  jego dane już na Karcie Zgłoszenia Sołectwa (załącznik nr 1).

5. Stoiska podlegają ocenie według 3 kryteriów:

1)       ogólny wygląd stoiska (pomysł, scenografia, kostiumy);

2)       sposób prezentacji wyrobów kulinarnych;

3)       prezentacja sołecka / krótka forma słowna, muzyczna itp. zachwalająca stoisko lub walory swojej miejscowości-prezentacja na scenie nie przekraczająca 10 minut/;

 

6. Zasady punktacji Konkursu na Stoisko Sołeckie:

1)       Jurorzy, zgłoszeni uprzednio przez Sołtysów, głosują na specjalnych kartach (załącznik nr 2);

2)       Skala punktacji zależy od ilości uczestniczących sołectw (np. jeśli startuje 11 sołectw, skala punktów wynosi od 10 (ocena najwyższa) do 1 (ocena najniższa)).

3)       Juror nie głosuje na swoją wieś (0 punktów);

4)       W ramach każdej z 3 kategorii oceniający musi wykorzystać całą skalę ocen.

 

7. Komisja udaje się na naradę, w czasie której każdy członek Komisji może być poproszony o uzasadnienie swoich wyborów.

8. W przypadku ilości punktów exequo Komisja dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym.

9. Nad prawidłowym przebiegiem prac Komisji czuwa przedstawiciel Organizatora Konkursu.

10. Łączna punktacja wszystkich konkurencji wyłoni zwycięzców w kategorii konkursu na stoisko  sołeckie.

11. Organizatorem imprezy w następnym roku zostanie  sołectwo, które w ciągu ostatnich trzech lat nie było gospodarzem imprezy i zajęło w roku bieżącym najwyższe miejsce. Przy czym niezależnie od ilości zwycięstw – zawsze można zostać laureatem po raz kolejny.

 

B. STOISKO SOŁECKIE PREZENTUJĄCE DZIEDZICTWO KULINARNE WSI:

 

1. Każde sołectwo biorące udział w Konkursie „O Garniec Kłobuka” automatycznie zgłasza się do konkursu na Stoisko Sołeckie.

 

2. W Konkursie na stoisko sołeckie obowiązuje zasada „równych szans” – każde zgłoszone stoisko sołeckie, w szczególności stoisko GOSPODARZY musi znaleźć się pod namiotami organizatora i tam zostać zaaranżowane wg zamysłu grupy sołeckiej. Nie wolno Gospodarzom wznosić budowli, trwałych zagród – dających im organizacyjną przewagę nad możliwościami technicznymi grup goszczących. Dopuszczalne jest zorganizowanie dodatkowej przestrzeni przed i z boku namiotu do 1m. Z tyłu namiotu każda grupa ma prawo dostawić tzw. namiot techniczny, który nie może być częścią prezentacji.

 

3. Organizatorzy dopuszczają pobieranie przez sołectwa drobnych opłat za degustację przygotowaną dla publiczności, w celu zwrotu kosztów produkcji potraw. Do sołectwa (lub reprezentującego wieś podmiotu typu: organizacja pozarządowa, komitet organizacyjny) należy obowiązek zgłoszenia zbiórki publicznej.

 

4. Oceny stoisk sołeckich dokonuje niezależna Komisja wybrana przez Organizatora, nie związana bezpośrednio z żadnych sołectwem biorącym udział w konkursie. Musimy opracować tabelę oceny.

5. Stoiska podlegają ocenie według 3 kryteriów:

1)       ogólny wygląd stoiska (pomysł, scenografia, kostiumy);

2)       sposób prezentacji wyrobów kulinarnych;

3)       prezentacja sołecka / krótka forma słowna, muzyczna itp. zachwalająca stoisko lub walory swojej miejscowości-prezentacja na scenie nie przekraczająca 10 minut/; TO MUSIMY PRZEDYSKUTOWAĆ BO CZĘŚĆ NIE CHCIAŁA WYSTĘPÓW, CZĘŚĆ CHCIAŁA, potem wymyśliliśmy opcję, że chęć występu jest dowolna ewentualnie są za niego 3 punkty. Wg nas 3 punkty nikogo nie zmotywują i sołectwa odpuszczą sobie występy całkowicie jako najbardziej pracochłonne.

 

7. Komisja udaje się na naradę, w czasie której każdy członek Komisji może być poproszony o uzasadnienie swoich wyborów.

8. W przypadku ilości punktów exequo Komisja dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym.

9. Nad prawidłowym przebiegiem prac Komisji czuwa przedstawiciel Organizatora Konkursu oraz przedstawiciel uczestników tzw. OBSERWATOR????

10. Łączna punktacja wszystkich konkurencji wyłoni zwycięzców w kategorii konkursu na stoisko  sołeckie.

11. Organizatorem imprezy w następnym roku zostanie  sołectwo, które w ciągu ostatnich trzech lat nie było gospodarzem imprezy i zajęło w roku bieżącym najwyższe miejsce. Przy czym niezależnie od ilości zwycięstw – zawsze można zostać laureatem po raz kolejny.

Uwaga, tu padł pomysł, żeby zwycięzca był tylko jeden reszta exequo – ale nie ustaliliśmy jak potem wybrać sołectwo, które ma poprowadzić Kłobuka w przyszłym roku, jeśli wygra to samo sołectwo.

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE:

 

Konkursowi Kulinarnemu towarzyszyć będą potyczki sołeckie w formie zabaw zręcznościowych i konkursów wiedzy o gotowaniu. Osoby reprezentujące sołectwa mogą zdobyć indywidualne, drobne nagrody. Punktacja z potyczek sołeckich nie wpływa na  oceny 2 podstawowych kategorii konkursu, ma wyłącznie charakter integracyjny.

 

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE:

 

Konkursowi Kulinarnemu towarzyszyć będą potyczki sołeckie w formie zabaw zręcznościowych i konkursów wiedzy o gotowaniu. Osoby reprezentujące sołectwa mogą zdobyć indywidualne, drobne nagrody. Punktacja z potyczek sołeckich nie wpływa na  oceny 2 podstawowych kategorii konkursu, ma wyłącznie charakter integracyjny.