Grupa radnych dokonuje przeformowania szyków.

Radni zrzeszeni w Klubie Czas na rozwój dokonują przeformowania szyków. Z dniem 22.09.2016r. radni zgodnie i jednomyślnie podjęli decyzję o rozwiązaniu Klubu. Mijają dwa lata kadencji więc zmiany są pożądane, działania społeczne nie cierpią próżni toteż  zapadła decyzja o zmianie. Jest to strategia przemyślana , ukierunkowana na rozwój i działania na rzecz gminy.

Informacja o rozwiązaniu klubu Czas na rozwój