Grupa mieszkańców Różnowa chce sie przyłączyć do Dywit.

04.12.2017r.  o 16.30 w UG w Dywitach odbyła się komisja, na której omawiano wniosek 124 mieszkańców ( Osiedle za Cefarmem ) o przyłączeniu się do Dywit. W spotkaniu uczestniczyło część grupy składającej wniosek. Urząd przedstawił 3 ewentualne warianty odłączenia części Różnowa i przyłączenia do Dywit. Teraz wniosek mieszkańców będzie procedował w Komisjach i docelowo zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne a następnie analiza trafi pod obrady Rady Gminy. Mieszkańcy obecni na spotkaniu mówili wprost, że nie czują się mentalnie związani z Różnowem. Czują się zaniedbani i porzuceni,  chcą przyłączyć się do Dywit, licząc na poprawę swojej sytuacji. Temat cały czas jest otwarty , a po przedstawieniu mieszkańcom procedur i konsekwencji związanych ze zmianą administracyjną , słyszałem i takie głosy , że chyba była to zbyt pochopna decyzja. Zarówno wnioskodawcy jak i Rada , ale mieszkańcy Różnowa, Dywit i nawet Ługwałdu mają o czym myśleć.