DEBATA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE K-51 DYWITY – OLSZTYN

Grupa radnych z gminy Dywity (Lidia Orzechowska -Dywity, Magdalena Rudnicka -Słupy, Urszula Ignasiewicz –Gradki, oraz Zbigniew Glezman -Ługwałd) , zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, postanowiła zorganizować debatę publiczną w sprawie bezpieczeństwa na drodze K-51,  Dywity – Olsztyn. Problem drogi K-51 narasta od wielu lat – od pierwszych planów obwodnicy północnej Olsztyna. Obwodnicy nie ma, a droga K-51 staje się coraz bardziej niebezpieczna. Jak dotąd w sprawie K-51 wszystkie decyzyjne strony zdążyły się poróżnić, „okopać” przy swoich racjach, a mieszkańcy gminy coraz bardziej są zdezorientowani w całej sprawie. Informacje od Wójta są rozbieżne z informacjami z GDDkiA, trudno się w tym wszystkim odnaleźć nam radnym, a co dopiero mieszkańcom.

Pomysł spotkania wszystkich stron przy jednym stole proponowany był Wójtowi i Radzie Gminy już od bardzo dawna – jak dotąd bezskutecznie. Stąd wyżej radni samodzielnie poczynili starania o takie spotkanie. Do rozmów zaproszono wszystkie strony: członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Miasta Olsztyna, Dyrektora GDDKiA, Starostę Powiatu Olsztyńskiego, Wójta Gminy Dywity, Prezesa WMOII, przedstawiciela Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Skoordynowanie terminu spotkania takiego grona było nie lada wyzwaniem. Gdy już został ustalony, w pierwszej kolejności osobiście zaproszony został Wójt Gminy Dywity, zaraz potem zaproszeni zostali Radni  Gminy Dywity, sołtysi, dyrekcja ZS w Dywitach, przedstawiciele Rady Rodziców szkoły w Dywitach. Ulotki i zaproszenia trafiły do mieszkańców gminy.

Spotkanie odbyło się 15.11.2016r. o godz. 18:00 w GOK-u w Dywitach.  Z zaproszonych gości,  przybyli: Marszałek – członek zarządu województwa Marcin Kuchciński, Dyrektor GDDKiA Mirosław Nicewicz, v-ce Starosta Powiatu Olsztyńskiego Joanna Michalska, w imieniu Prezydenta Olsztyna Dyrektor MDZiT  Jerzy Roman, w imieniu Wójta – Jacek Niedźwiedzki (Pan Wójt poinformował organizatorów pocztą (oraz na na Facebooku), że w jego imieniu wystąpi pracownik UG, który odczyta pismo z dnia 8.11.2016r. w sprawie bezpieczeństwa na drodze K-51 ). Salę wypełniło około stu mieszkańców, co świadczy ogromnym zainteresowaniu. Prowadzenie i moderowanie spotkania powierzono Henrykowi Pach, aktywnemu społecznikowi, mieszkańcowi Różnowa. Rozmowa i wystąpienia przebiegały spokojnie i merytorycznie. Przedstawiono problem w ruchu kołowym na drodze K-51 oraz zagrożenia płynące  z uruchomienia dwóch osiedli, tj. Kormoran i Sterowców, które będą generowały ruch ok. 6 tys. nowych mieszkańców. Obecnie na terenie gminy jest zarejestrowanych ponad 10 tys. pojazdów prywatnych, należy dodać pojazdy służbowe, obsługujące sklepy, hurtownie oraz tranzytowe, co stanowi około 20 tys. pojazdów przemieszczających się w ciągu doby po drodze K-51. Organizatorzy, w pierwszej części spotkania zaproponowali przeniesienie przejścia dla pieszych vis a vis Urzędu Gminy w Dywitach. Zmiana lokalizacji w zdecydowany sposób zwiększy  bezpieczeństwo pieszych, ale także kierowców.  Z propozycją zgodziły się wszystkie strony. Dyrektor GDDKiA Mirosław Nicewicz, zaproponował, że zaprosi władze Starostwa i Gminy Dywity do współpracy przy realizacji koncepcji przeniesienia przejścia. Mieszkańcy wnieśli wiele trafnych uwag co do obecnego i oczekiwanego stanu bezpieczeństwa na drodze K-51. Część z nich zaproszeni goście obiecali przeanalizować i zrealizować.

Po omówieniu problemu z obecnym przejściem, rozmowa płynnie przeszła na temat całej drogi K-51. Zaproszeni goście kolejno wypowiadali swoje stanowisko, mieszkańcy podkreślali problem z całą drogą K-51. Nie obyło się bez zaskakujących sytuacji. W swoim wystąpieniu Przewodnicząca Rady Gminy Dywity Sabiny Robak, wyraziła wobec organizatorów swoje rozżalenie, że między radnymi nie ma porozumienia. Wytknęła radnym organizatorom brak porozumienia z innymi radnymi, tym samym „działanie w podziemiu”, brak wcześniejszych konsultacji w sprawie spotkania z pozostałymi radnymi, z urzędem gminy, sołtysami Spręcowa, Dywit, a w końcu brak profesjonalizmu organizatorów i wręcz działanie na szkodę gminy. Różnie można to odbierać – pozostawimy to wyborcom. Jednak na jedno należy zwrócić uwagę: Pani Przewodnicząca podważyła fundamentalne prawo każdego radnego do własnej i niczym nie skrępowanej inicjatywy do spotkań z mieszkańcami.

Reakcją Urzędu Gminy na spotkanie było odczytanie przez pracownika urzędu pisma Wójta Gminy Dywity w sprawie bezpieczeństwa  na drodze K-51 – pismo skierowanego do GDDKiA w sprawie podjęcia działań na 3 skrzyżowaniach na dywickim odcinku drogi K-51. Została też zwołana sesja Rady Gminy Dywity – termin ustalono na  29.11. 2016r. o godz. 17.00. Zapewniono profesjonalne spotkanie w sprawie bezpieczeństwa na K-51. Oczywiście my także zachęcamy mieszkańców  do uczestnictwa w sesji.

Bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się drogą K-51, problem usprawnienia ruchu na trasie  Dywity –  Olsztyn, jest sprawą priorytetową dla nas wszystkich; bez wątpienia też pozostałych radnych, Wójta, sołtysów. Wszyscy zaproszeni goście deklarowali chęć współpracy w rozwiązaniu tego problemu. Naszym zamiarem – jako organizatorów, było rozpoczęcie partnerskich rozmów wszystkich zainteresowanych stron decyzyjnych, przy udziale mieszkańców. Nie trzeba być bardzo poinformowanym żeby rozumieć, że bez naszego udziału w rozmowach – naszego czyli mieszkańców, radnych i Wójta gminy, problem najprawdopodobniej zostanie rozwiązany bez nas, tak czy inaczej. Nie da się uciec od rozmów o obwodnicy – ważne, żebyśmy byli w tych rozmowach „przy stole”. Generalna dyrekcja nie ukrywa, że ma już plany na nowy przebieg obwodnicy; nie ukrywa też, że jest to jej priorytet. Spotkanie nie przyniosło oczywiście żadnego w tej kwestii rozwiązania. Przynieść nie mogło, gdyż to jest bardzo złożony temat. Jak zaznaczyliśmy na początku, celem było partnerstwo w dalszych działaniach, z pominięciem ciążącego bagażu narastających nieporozumień. Ponadto mamy dość postrzegania nas mieszkańców gminy Dywity jako tych hamulcowych w rozwoju Olsztyna – czas zmienić ten czarny P.R. , zaczynając od partnerskich rozmów z każdą ze stron decyzyjnych.

Szkoda tylko, że na spotkaniu zabrakło Wójta Gminy Dywity. Spotkanie był znakomitą okazją do wyjaśnienia narosłych nieporozumień, pokazaniu mieszkańcom ale i gościom swojego stanowiska – to wszystko na neutralnym gruncie spotkania z mieszkańcami.

Dziękujemy wszystkim Państwu za tak liczne przybycie, dziękujemy za merytoryczne wypowiedzi. Daje nam to siłę do dalszej pracy. Bez względu na utrudnienia.

Będziemy monitorować postępy prac nad rozwiązaniem problemu i informować o tym mieszkańców.

 

zaproszenie_1sza

DCIM100MEDIADJI_0009.JPG

DCIM100MEDIADJI_0009.JPG

DCIM100MEDIADJI_0009.JPG

DCIM100MEDIADJI_0009.JPG

spotkanie-6 spotkanie-7 spotkanie-8 spotkanie-9 spotkanie-10 spotkanie-11 spotkanie-12 spotkanie-13 spotkanie-14 spotkanie-15 spotkanie-16 spotkanie-17 spotkanie-18 spotkanie-1 spotkanie-2 spotkanie-3 spotkanie-4 spotkanie-5 spotkanie-16 spotkanie-17 spotkanie-18