Sesje

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – protokoły z posiedzeń sesji

Od długiego czasu nikt nie mógł przekonać władze gminy do publikowania protokołów z obrad sesji . Wnioski Radnych z Klubu Czas na rozwój były ignorowane, rozmowy i wszelkie argumenty odrzucane. Prawo swoje władza swoje. Postanowiłem jako mieszkaniec sporządzić wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie protokołów z obrad sesji od początku obecnej kadencji Rady Gminy. […]

PETYCJA W SPRAWIE TRANSMISJI OBRAD SESJI ON LINE 07.12.2015r.

W trosce o dostęp do informacji publicznej i na prośbę wielu mieszkańców, z każdej wsi naszej gminy ,skierowałem PETYCJĘ do Przewodniczącej Rady Gminy Sabiny Robak. Petycja dotyczy zmiany prawa miejscowego oraz Statutu Gminy Dywity w zakresie upublicznienia obrad sesji Rady Gminy Dywity i transmisji jej ON LINE. Szanując czas każdego mieszkańca, a nie tylko wybranych, […]

1 2 3