Sesje

Pozbawiono nas prawa do zwołania sesji w sprawie sytuacji kryzysowej dotyczącej wody w gminie Dywity.

Nasz wniosek złożony 07.11.2017 r., dotyczący zwołania sesji w sprawie sytuacji kryzysowych związanych z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Dywity w wodę, nie będzie skutkował sesją. Przewodnicząca Rady Gminy pani Sabina Robak nie zdecydowała się na zwołanie sesji, o czym poinformowała wnioskodawców na piśmie (skan pisma w załączeniu). Sesja miała na celu skupienie się na jednym z […]

REAKCJA NA KRYZYS DOTYCZĄCY WODY W GMINIE DYWITY

W związku z powtarzającymi się w gminie Dywity sytuacjami kryzysowymi związanymi z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę pitną, w trosce o mieszkańców, czworo radnych naszej gminy złożyło dzisiaj wniosek o zwołanie w tej sprawie specjalnej sesji Rady Gminy Dywity. Czekamy na wyznaczenie terminu sesji przez panią Przewodniczącą Rady Gminy Dywity. Proponowany porządek obrad : 1. Otwarcie […]

03.02.2016r. SESJA – ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE PETYCJI ” ON LINE ” ?

 3 lutego o godz.13.00 w Urzędzie Gminy Dywity odbędzie się zwołana sesja w sprawie petycji, którą złożyłem w imieniu mieszkańców gminy Dywity. Petycja ma umożliwić mieszkańcom gminy Dywity oglądanie przebiegu sesji w internecie. To jest pierwszy raz kiedy miszkańcy mogą zmienić prawo miejscowe. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć jak pracują ich Radni i co uchwalają. Sprawy […]

1 2 3