Informacje

Festyn w Różnowie 04.07.2015r. godz. 12.oo

     04.lipca 2015r. o godz. 12.oo na boisku do piłki nożnej ( przy przedszkolu ) w Różnowie odbędzie się festyn " RODZINNIE – KOLOROWO – BEZALKOHOLOWO ". Organizatorem jest Sołtys z Radą Sołecką wsi Różnowo oraz mieszkańcy i przyjaciele. Festyn będzie również okazją inauguracji Budżetu Obywatelskiego w akcji Masz Głos Masz Wybór . Oczywiście […]

„ ZAMIAST KWIATKA PRZYNIEŚ KARMĘ DLA ŁATKA „.

16.06.2015r. W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego, zwróciłem się wspólnie z Panią Joanną Michalską – Radną Powiatu Olsztyńskiego, do Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, publicznych i niepublicznych w gminie Dywity aby Nauczyciele przyłączyli się do akcji „ ZAMIAST KWIATKA PRZYNIEŚ KARMĘ DLA ŁATKA „.  Akcja ma celu promowanie szacunku do zwierząt i poszanowania życia […]

Dzień Dziecka w Różnowie 2015

30.05.2015r. w Różnowie odbył się wiejski Dzień Dziecka w Różnowie. Było mnóstwo atrakcji sportowych, artystycznych, gier i wiele innych zabaw. Nasze kochane Przyjaciółki przygotowały odlewy gipsowe, które w sposób artystyczny dzieciaki pomalowały, czasami przy niewielkiej pomocy rodziców. Na koniec i tak wszyscy wyglądaliśmy jak  "malowanki". Odbyło się wiele konkursów, takich jak wyścigi w workach, przeciąganie […]

19.12.2014r. IV posiedzenie Rady Gminy w Dywitach

Program sesji 19.12.2014r. Podczas sesji Radni Klubu " CZAS NA ROZWÓJ " złożyli dwa wnioski : 1. Dotyczy podwyższenia wynagrodzeń sołtysów, obecnie w trakcie realizacji. W załączeniu pismo od Wójta Gminy w sprawie realizacji wniosku : Odp.-Wynagrodzenie sołtysów Sesja III 19.12.2014r. 2. Dotyczy podwyżki ekwiwalentu Ochotniczej Straży Pożarnej. Wniosek został poparty przez Zarząd OSP i […]

Prawa i obowiązki mieszkańca Gminy

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, art. 11 b stanowi, że ust.1 : " Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustawy " ust. 2 " Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli […]

09.03.2015r. posiedzenie Komisji Budżetu

Informuję, że w dniu 09.03.2015r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Społecznej. Serdecznie zachęcam mieszkańców do udziału w posiedzeniu Komisji. Każdy ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Komisji jak i Rady Gminy : Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, art.11 b ust. […]

«< 3 4 5 6 7