Informacje

KŁOBUK – propozycja nowego regulaminu

20 marca w GOK Dywity odbyło się spotkanie podczas, którego podjęliśmy próbę dostosowania regulaminu Kłobuka do nowych wyzwań i potrzeb. W spotkaniu uczestniczył między innymi Henryk Pach i Joanna Michalska z Różnowa. Przez mieszkańców Różnowa zostały zaproponowane istotne zmiany, między innymi, aby do ogólnej punktacji sołectwa były brane pod uwagę zajęte indywidualne miejsca oraz wyróżnienia […]

Różnowo !!! PILNE. Konsultacje społeczne w wyniku, których możemy utracić mandat i część budżetu sołeckiego.

3 x NIE UWAGA MIESZKAŃCY RÓŻNOWA, PILNE Zostały ogłoszone przez Urząd Gminy w Dywitach konsultacje społeczne w sprawie częściowego przyłączenia terenów wsi Różnowo do miejscowości Dywity. Na wniosek 22 mieszkańców z Osiedla ” Za Cefarmem ” , ma ono zostać przyłączone do Dywit. W trakcie prac nad wnioskiem pojawiły się z inicjatywy Urzędu kolejne dwa […]

Grupa mieszkańców Różnowa chce sie przyłączyć do Dywit.

04.12.2017r.  o 16.30 w UG w Dywitach odbyła się komisja, na której omawiano wniosek 124 mieszkańców ( Osiedle za Cefarmem ) o przyłączeniu się do Dywit. W spotkaniu uczestniczyło część grupy składającej wniosek. Urząd przedstawił 3 ewentualne warianty odłączenia części Różnowa i przyłączenia do Dywit. Teraz wniosek mieszkańców będzie procedował w Komisjach i docelowo zostaną […]

Kolejna grupa mieszkańców niezadowolona z działania Urzędu Gminy w Dywitach.

Opublikowany 27 października 2017 Aplikacja mobilna, Śliska sprawa Mieszkańców Ługwałdu nie chcą przemysłowych hal za płotem Grupa kilkudziesięciu mieszkańców Ługwałdu w gminie Dywity nie chce mieć w swoim sąsiedztwie przemysłowych obiektów. Za przysłowiowym płotem, już powstały trzy hale z przeznaczeniem na działalność usługowo-magazynową. Teraz budowana jest czwarta. Hale postawił ten sam inwestor. Dwie z nich – […]

Pozbawiono nas prawa do zwołania sesji w sprawie sytuacji kryzysowej dotyczącej wody w gminie Dywity.

Nasz wniosek złożony 07.11.2017 r., dotyczący zwołania sesji w sprawie sytuacji kryzysowych związanych z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Dywity w wodę, nie będzie skutkował sesją. Przewodnicząca Rady Gminy pani Sabina Robak nie zdecydowała się na zwołanie sesji, o czym poinformowała wnioskodawców na piśmie (skan pisma w załączeniu). Sesja miała na celu skupienie się na jednym z […]

REAKCJA NA KRYZYS DOTYCZĄCY WODY W GMINIE DYWITY

W związku z powtarzającymi się w gminie Dywity sytuacjami kryzysowymi związanymi z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę pitną, w trosce o mieszkańców, czworo radnych naszej gminy złożyło dzisiaj wniosek o zwołanie w tej sprawie specjalnej sesji Rady Gminy Dywity. Czekamy na wyznaczenie terminu sesji przez panią Przewodniczącą Rady Gminy Dywity. Proponowany porządek obrad : 1. Otwarcie […]

Powrót na wokandę sprawy korupcyjnej.

urzędzie marszałkowskim wraca na wokandę 2017-10-31 07:30:00 (OST. AKT: 2017-10-30 22:21:42) Autor zdjęcia: Archiwum GO Podziel się: 30 października Sąd Okręgowy w Olsztynie uchylił do ponownego rozpoznania wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie korupcji w Urzędzie Marszałkowskim. Sprawa urzędników oskarżonych w związku z korupcją w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie wraca na wokandę. Wczoraj Sąd Okręgowy […]

DEBATA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE K-51 DYWITY – OLSZTYN

Grupa radnych z gminy Dywity (Lidia Orzechowska -Dywity, Magdalena Rudnicka -Słupy, Urszula Ignasiewicz –Gradki, oraz Zbigniew Glezman -Ługwałd) , zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, postanowiła zorganizować debatę publiczną w sprawie bezpieczeństwa na drodze K-51,  Dywity – Olsztyn. Problem drogi K-51 narasta od wielu lat – od pierwszych planów obwodnicy północnej Olsztyna. Obwodnicy nie ma, a droga […]

Grupa radnych dokonuje przeformowania szyków.

Radni zrzeszeni w Klubie Czas na rozwój dokonują przeformowania szyków. Z dniem 22.09.2016r. radni zgodnie i jednomyślnie podjęli decyzję o rozwiązaniu Klubu. Mijają dwa lata kadencji więc zmiany są pożądane, działania społeczne nie cierpią próżni toteż  zapadła decyzja o zmianie. Jest to strategia przemyślana , ukierunkowana na rozwój i działania na rzecz gminy.

1 2 3 4 5 >»