Month: Luty 2018

Różnowo !!! PILNE. Konsultacje społeczne w wyniku, których możemy utracić mandat i część budżetu sołeckiego.

3 x NIE UWAGA MIESZKAŃCY RÓŻNOWA, PILNE Zostały ogłoszone przez Urząd Gminy w Dywitach konsultacje społeczne w sprawie częściowego przyłączenia terenów wsi Różnowo do miejscowości Dywity. Na wniosek 22 mieszkańców z Osiedla ” Za Cefarmem ” , ma ono zostać przyłączone do Dywit. W trakcie prac nad wnioskiem pojawiły się z inicjatywy Urzędu kolejne dwa […]