Month: Listopad 2017

Kolejna grupa mieszkańców niezadowolona z działania Urzędu Gminy w Dywitach.

Opublikowany 27 października 2017 Aplikacja mobilna, Śliska sprawa Mieszkańców Ługwałdu nie chcą przemysłowych hal za płotem Grupa kilkudziesięciu mieszkańców Ługwałdu w gminie Dywity nie chce mieć w swoim sąsiedztwie przemysłowych obiektów. Za przysłowiowym płotem, już powstały trzy hale z przeznaczeniem na działalność usługowo-magazynową. Teraz budowana jest czwarta. Hale postawił ten sam inwestor. Dwie z nich – […]

Pozbawiono nas prawa do zwołania sesji w sprawie sytuacji kryzysowej dotyczącej wody w gminie Dywity.

Nasz wniosek złożony 07.11.2017 r., dotyczący zwołania sesji w sprawie sytuacji kryzysowych związanych z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Dywity w wodę, nie będzie skutkował sesją. Przewodnicząca Rady Gminy pani Sabina Robak nie zdecydowała się na zwołanie sesji, o czym poinformowała wnioskodawców na piśmie (skan pisma w załączeniu). Sesja miała na celu skupienie się na jednym z […]

REAKCJA NA KRYZYS DOTYCZĄCY WODY W GMINIE DYWITY

W związku z powtarzającymi się w gminie Dywity sytuacjami kryzysowymi związanymi z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę pitną, w trosce o mieszkańców, czworo radnych naszej gminy złożyło dzisiaj wniosek o zwołanie w tej sprawie specjalnej sesji Rady Gminy Dywity. Czekamy na wyznaczenie terminu sesji przez panią Przewodniczącą Rady Gminy Dywity. Proponowany porządek obrad : 1. Otwarcie […]