Month: Marzec 2016

NOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2)

Rozporządzenie określa: wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne. Określa: sposób oceny przydatności wody, minimalną częstotliwość badań wody i miejsca pobierania próbek wody do badań, zakres badania wody, program monitoringu jakości wody, sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody, sposób […]

21.03.2016r. CD TELEBIMU

Dzisiaj odbyła się Komisja Rewizyjna w sprawie TELEBIMY w gminie Dywity. W dalszym ciągu sprawa korupcji – przekroczenia uprawnień przy organizacji telebimy jest nie zakończona, jest prowadzona przez CBA I PROKURATURĘ. Regulamin i zasady korzystania z telebimy w dalszym ciągu nie są uregulowane jednak padły słowa z ust Pana Sekretarza, które dają nadzieję, że z […]