Month: Wrzesień 2015

Cd telebimu – elektronicznej tablicy. Pracownik Urzędu Gminy Dywity z zarzutami

W dalszym ciągu Klub Radnych ” Czas na rozwój ” oczekuje szczegółowych wyjaśnień w sprawie telebimu i ich nie otrzymuje, kolejny raz władze Gminy przekładają udzielenie informacji. Tym czasem okazuje się, że jest drugie dno tej sytuacji. Obserwujmy jak to się rozwinie może ktoś wyciągnie wnioski i zrobi kolejny krok ? Czas pokaże. http://stooq.com/n/?f=992264 Olsztyn […]

Lustra drogowe w Różnowie – prośba mieszkańców zrealizowana

Na prośbę mieszkańców wsi Różnowo napisałem wniosek i sporządziłem dokumentację poglądową do Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w sprawie zainstalowania 2. luster drogowych w miejscach najbardziej niebezpiecznych. Dokumenty zostały złożone 20.08.2015r. Od lat nikt nie reagował na zagrożenia wynikające ze specyficznego układu komunikacyjnego w naszej wsi. Dnia 09.09.2015r. otrzymałem pozytywną decyzję z informacją, że […]

Piknik w Różnowie ” pożegnanie lata ” 12.09.2015r.

                                    Zapraszamy Różnowiaków i przyjaciół na piknik w Różnowie 12.09.2015r. w godzinach 15.00 – 22.00. Będzie wiele atrakcji i świetna zabawa, jak zwykle to bywa w Różnowie. Potraficie się bawić zapraszamy. Sołtys i Rada Sołecka wsi Różnowo.

Woda, jej jakość i nasze bezpieczeństwo

Woda, nasze bezpieczeństwo !               Czy My mieszkańcy mamy je zapewnione ? Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747, na podstawie art. 3 ust. 1 : „ Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków jest zadaniem własnym gminy. […]