Month: Marzec 2015

10.03.2015r. Komisja Inwestycji

Dnia 10.03.2015r. o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Dywitach odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycji. Zachęcam i zapraszam wszystkich mieszkańców gminy do uczestnictwa w posiedzeniach komisji , tam zapadają decyzje o Naszej przyszłości. Wstęp jest otwarty dla każdego.                                                                                                                                                ZAPRASZAM                                                                                                                                            Henryk Pach

19.12.2014r. IV posiedzenie Rady Gminy w Dywitach

Program sesji 19.12.2014r. Podczas sesji Radni Klubu " CZAS NA ROZWÓJ " złożyli dwa wnioski : 1. Dotyczy podwyższenia wynagrodzeń sołtysów, obecnie w trakcie realizacji. W załączeniu pismo od Wójta Gminy w sprawie realizacji wniosku : Odp.-Wynagrodzenie sołtysów Sesja III 19.12.2014r. 2. Dotyczy podwyżki ekwiwalentu Ochotniczej Straży Pożarnej. Wniosek został poparty przez Zarząd OSP i […]

Prawa i obowiązki mieszkańca Gminy

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, art. 11 b stanowi, że ust.1 : " Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustawy " ust. 2 " Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli […]

12.03.2015r. VI posiedzenie Rady Gminy w Dywitach

W dniu 12.03.2015r. o godz. 09.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dywity odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Dywity. Zapraszam wszystkich którym nie jest obce dobro naszej Gminy. Pamiętajmy, że wstęp na posiedzenia Rady jak i Komisji jest wolny, nieograniczony i jawny. Każdy kto ma ochotę zobaczyć jak pracują Radni oraz chęć wysłuchania ważnych informacji […]

09.03.2015r. posiedzenie Komisji Budżetu

Informuję, że w dniu 09.03.2015r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Społecznej. Serdecznie zachęcam mieszkańców do udziału w posiedzeniu Komisji. Każdy ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Komisji jak i Rady Gminy : Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, art.11 b ust. […]