09.03.2015r. posiedzenie Komisji Budżetu

Informuję, że w dniu 09.03.2015r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Społecznej.

Serdecznie zachęcam mieszkańców do udziału w posiedzeniu Komisji. Każdy ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Komisji jak i Rady Gminy : Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, art.11 b ust. 1 i 2 w zw. z Uchwałą Nr XXVIII/185/05 Rady Gminy Dywity z dnia 21. 07. 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dywity.             

                                                                                                                                                                                Henryk Pach

09.08.2015r. godz. 13.30 po posiedzeniu :

Na wniosek z dnia 19.12.2014r. Klubu Radnych CZAS NA ROZWÓJ, zostały omówione propozycje podwyżki dla sołtysów.

Zasadniczą zmianą będzie przejście z umowy cywilno – prawnej na dietę, którą otrzyma sołtys. Propozycja przedstawia trzy grupy :

a) sołectwo do 500 mieszkańców – sołtys otrzyma 500 zł.

b) sołectwo od 500 – 1000 mieszkańców – sołtys otrzyma 600 zł.

c) sołectwo pow. 1000 mieszkańców – sołtys otrzyma 700 zł.

Wszystkie te kwoty nie podlegają opodatkowaniu z uwagi na to, że są to diety.

                                                                                                                                                                 Henryk Pach